تابلو گل های آفتابگردان ونگوگ

گل‌های آفتابگردان ونگوگ پژمرده میشوند

ونگوگ علاقه زیادی به گل آفتابگردان داشته و هفت نسخه از تابلوی گل‌های آفتابگردان کشیده است که یک نسخه‌اش تحت مالکیت خصوصیست، یک نسخه‌ از آن در جنگ جهانی دوم از بین رفت و پنج نسخه‌اش الان در موزه نگهداری میشود. (البته در برخی منابع هم نوشته شده که …

ادامه مطالعه

تابلوی خوشبختی چه شکلیست؟

روزی ناظم حکمت شاعر بزرگ ترک به دوستش عابیدین دینو میگوید:
عابیدین، آیا میتوانی تابلوی خوشبختی را نقاشی کنی؟
و عابیدین این نقاشی را برای دوست شاعرش میکشد… اما آیا این داستان واقعیت دارد؟

ادامه مطالعه