کافه تراس در شب اثر ونسان ون گوگ | رنگانا

کافه تراس در شب | بررسی یک راز سر به مهر

احتمالا با تابلوی کافه تراس در شب اثر ونسان ون گوگ آشنایی دارید. یک کافه در شهری در فرانسه که ونگوگ به نحوی احوال آن کافه را به تصویر کشیده است که همه ی ما دوست داریم، در آن شب در یکی از میزهای کافه، قهوه ی فرانسوی ای سفارش دهیم و انتظارمان را ونگوگ نقاشی کند ولی این تابلو رازی بزرگ در دل خود دارد…

ادامه مطالعه

تابلوی خوشبختی چه شکلیست؟

روزی ناظم حکمت شاعر بزرگ ترک به دوستش عابیدین دینو میگوید:
عابیدین، آیا میتوانی تابلوی خوشبختی را نقاشی کنی؟
و عابیدین این نقاشی را برای دوست شاعرش میکشد… اما آیا این داستان واقعیت دارد؟

ادامه مطالعه