رنگانا تولید کننده ی تابلوهای رنگ آمیزیه که  نقاشی بدون نیاز به مهارت رو براتون شما مقدور میکنه.

تابلوی مد نظر شما رو به همراه 3 قلمو و رنگ های مورد نیاز اون نقاشی براتون ارسال میشه.

روی بوم خطوط و خانه های وجود داره و داخل هر خانه یک شماره وجود داره و کافیه شما اون خونه رو با رنگ متناظر با شماره ش رنگ آمیزی کنید.

در انتها علاوه بر داشتن یه تابلوی زیبا برای منزلتون، یه خاطره ی قشنگ از رنگ آمیزی هم دارین.

بوم های رنگ آمیزی رنگانا را برای تجربه ی نقاشی بدون نیاز به مهارت مشاهده کنین.

پاسخ دهید

پانزده + هجده =