روزی ناظم حکمت شاعر بزرگ ترک به دوستش عابیدین دینو میگوید:
عابیدین، آیا میتوانی تابلوی خوشبختی را نقاشی کنی؟
و عابیدین این نقاشی را برای دوست شاعرش میکشد…

تابلو خوشبختی اثر عابیدین دینو

برای مشاهده بوم های رنگ آمیزی رنگانا کلیک کنید

آیا رنگ آمیزی بوم های رنگانا توسط مردم اصفهان در خیابان جهارباغ را دیده اید؟

پاسخ دهید

نوزده − 15 =